🎉BESTEL 2 PAAR, KRIJG 2 EXTRA PAAR GRATIS!

Retourbeleid


Mocht u klachten hebben over uw product, en dit product retour wilt sturen: geadresseerd aan de verkopende partij, dan mag u het product ook naar ons bemiddelingsplatform adres sturen. Wij als bemiddelingsplatform zullen dit voor jou doorsturen naar onze buitenlandse leverancier zodat zij de kwaliteit van het product kunnen verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk gebruik te maken van het herroepingen formulier.

Bemiddelingsplatform adres: Prinses Ireneweg 22C, 3991 BG, Houten.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. 

Aan:

 

Naam bedrijf:

Adres:

Postcode:

E-mail:

  • Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
  • Besteld op (DD-MM-YYYY) : - Bestelnummer:

  • Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

  • Naam/Namen consument(en)

  • Adres consument(en):

  • IBAN Rekeningnummer:

  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  • Datum(DD-MM-YYYY):

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.